© 2017 Λαογραφικός Σύλλογος Ντόπιων Μακροχωρίου και Περιχώρων.